Hoppa till sidans innehåll

Svar till kommunen avs Skaven/Öxnered


Konsekvensbeskrivning för ungdomsverksamhet , hästföretagande och ridsport avseende

DETALJPLANER FÖR SKAVEN OCH DELAR AV ÖXNERED

Vi har under en längre tid genom skrivelser och möten med kommunala tjänstemän och politiker beskrivet nuläget i området samt möjligheter för framtida utveckling. I den form som detaljplan nu läggs ut på samråd har inga av våra synpunkter beaktats.

Det område föreslagen plan upplåter till hästverksamhet omfattar det område som ligger i direkt anslutning till gårdarna och innebär en stark begränsning av vårt nuvarande område. Vi har idag ett kretsloppsförfarande där vi är självförsörjande på foder samt producerar egen jordförbättring vilket vi inte kommer att vara med planförändringen. Kommunens riktlinjer för hästhållning anger 1 ha mark per häst. Skall dessa riktlinjer följas krävs en drastisk minskning av antalet hästar i området.

Hästsektorn är starkt växande och det senaste decenniet har antalet hästar i området nästan fördubblats och idag finns ca 120 hästar mellan Brätte ridskola och Båbergsrondellen. Hästen används i huvudsak som en fritidssysselsättning men genererar näringsverksamhet i form av stallplatser, foder, hovslagare mm. Ridskolan genererar 3,5 direkta arbetstillfällen och indirekta i form av köpta tjänster, övriga hästföretag i området är oräknat i arbetstillfällen. Direkta investeringar i storleken 10-20 Mkr har gjorts av privata näringsidkare och av kommunen de senaste 3 åren. Investeringar som nu blir svåra att få avkastning på.

Redan idag är området fyllt av konflikter mellan olika intressen. Ridskolans verksamhet är starkt begränsad av biltrafik samt GC-vägar. Biltrafiken utgör en stor olycksrisk för våra elever och GC-vägarna utgör en stor tillgänglighetsförlust. Tidigare utgjorde även järnvägen en begränsning av vår verksamhet men vi har efter den lades ner kunnat skapa en säker plankorsning under viadukten samt når våra betesmarker utan att behöva leda våra hästar på trafikerad väg.

Vi anser att trafiksituationen blir ett mycket stort riskmoment om en södra anslutningsväg läggs i direkt anslutning till ridskolan. Vi anser att biltrafik bör ledas på de större vägarna i området dvs via 44/45 vilket väl fyller de boendens tillgänglighetskrav till Vänersborgs centrum eller Överby och inte ytterligare öka trafiken på Edsvägen. 50-skyltning förbi ridskolan efterlevs redan idag mycket dåligt.

Innan detaljplan antas är det ett krav att en ridvägsplan för området antas samt önskvärt att kommunen definierar vad som avses med hästnära boende.

Konsekvenser

 • Hästnäring i dess nuvarande form kommer inte längre kunna bedrivas i området om detaljplanen antas utan hänsyn till näringens intressen
 • Antalet hästar måste minskas då betes-/ fodertillgången minskar samt för att uppfylla kommunens riktlinjer för hästhållning
 • Olycksrisk för allmänhet och personal ökar genom fler passager via bilväg/GC-väg
 • Ridskolan har inte längre möjlighet att utbilda elever i ridning utanför ridbana eller utveckla sin verksamhet genom att vända sig till nya målgrupper ex turister eller rekreationsridning
 • Konflikter med fotgängare och cyklister intensifieras då få ryttare kommer respektera att ridvägarna i området försvinner och fler cykelvägar läggs in i området
 • En anslutningsväg till Skaven söderifrån innebär att ridskolan får ytterligare en trafikerad väg i direkt anslutning till sin gård, vi mister betesmark nära vår gård och olycksrisken ökar drastiskt
 • En cykelväg på den nedlagda banvallen har direkta konsekvenser i form av att den helt skär av oss från betesmarker, förhindrar utveckling, ökar olycksrisken för cyklister/fotgängare och innebär en direkt begränsning av vår verksamhet. Det finns alternativa cykelvägar redan idag och vi ställer oss frågande till hur många GC-vägar man anser att området skall bära
 • En minskad verksamhet innebär också att de ekonomiska förutsättningarna att underhålla den investering kommunen gjort på anläggningen äventyras då syftet var att utöka vår verksamhet vilket nu motverkas

 

Möjligheter

 • Fler bostäder i närområdet ger oss möjlighet att växa och utveckla vår verksamhet
 • En detaljerad plan över ridvägar och hästnäringens behov i området bygger bort de konflikter som präglar området idag och minskar olycksrisker trots ett ökat nyttjande av området
 • Vi kan även tänka oss kombinerade rid-/GCvägar i området även om åtskilda vägar är att rekommendera
 • Hästföretag i området kan via EU finansiera 1,2 mil ridväg och kommer genom framtida underhåll säkerställa att allmänheten via ridvägarna får tillgänglighet till skogsområden och friluftsliv
 • Det finns avhandlingar gjorda vid bl a SLU samt fallbeskrivningar från flera kommuner främst i Skåne och Hallands län där hästhållning framgångsrikt införlivats i samhällsplaneringen. Vi bistår gärna med studiematerial eller kontakter för att underlätta planering.

 

Vi är positiva till bostadsbebyggelse i området men detaljplanen måste inkludera och förhålla sig till den hästhållning som finns i området idag. Den plan som nu ligger ute uppfyller inte detta och ger indikationer på att framtida hästhållning i området inte är önskvärt.

VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

 

 Stina Skoogh Berglöf

 

Kontaktpersoner:

Stina Skoogh Berglöf, ledamot; 070-272 60 81

Raied Ghabayen,  ordf ; 073-277 16 86

Det finns inget album kopplat till denna sida.

facebook

instagram-logo.jpg

Idrottsrabatten

image2lnt8.png

 

 

 

VÅRA SPONSORER:

www.advokatfirmanhammar.se

Veteranpoolen.png

 

Vi har telefontid vardagar mellan klockan 14.30-15.00

Swishnummer VRF

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Vänersborgs RF - Ridsport
Kullens Gård
46293 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 052118900
E-post: This is a mailto link

Se all info